Love letter

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Od strony formalnej nazwa i logo firmy to znak towarowy. Nie ma obowiązku jego zgłaszania do Urzędu Patentowego. Są firmy, które działają bez takiej ochrony nawet wiele lat. Więcej, są przepisy, które zapewniają minimalną ochronę marki jednostce, która pierwsza zaczęła jej używać. Jeśli jednak myślimy poważnie o swoim biznesie to warto już na samym początku […]